Taxi – ett serviceyrke på fyra hjul

Vill du köra taxi räcker det inte med ett B-körkort, du måste också ha en taxiförarlegitimation. Legitimationen ska sitta väl synlig i bilen och ska förnyas var tionde år. Med en sådan legitimation får du också utföra en rad persontransporter som färdtjänst, skolskjuts, avtalskunder och sjukresor.

            

Du behöver uppfylla dessa krav för att kunna få taxiförarlegitimation:

 • Du ska vara minst 21 år gammal.

 • Du har haft körkort med behörighet B i minst två år. Körkortet får inte ha varit återkallat under de två senaste åren. Du kan också uppfylla kravet genom att ha  körkort med behörighet D.

 • Du ska uppfylla de medicinska krav som är nödvändiga med hänsyn till säkerheten för passagerare och andra trafikanter.

 • Du ska vara lämplig att tjänstgöra som förare i taxitrafik ifråga om yrkeskompetens och laglydnad.

 • Du ska ha blivit godkänd på ett körprov för taxiförarlegitimation.

Att vara lämplig i fråga om yrkeskompetens innebär att du är godkänd på de skriftliga proven i yrkeskompetens för taxiförarlegitimation. Du gör proven hos Trafikverket. Godkända prov i yrkeskompetens får inte vara äldre än tre år vid ansökan.

Även körprov för taxiförarlegitimation gör du hos Trafikverket. Godkänt körprov för taxiförarlegitimation får inte vara äldre än ett år vid ansökan.

Lärobok Taxiförarlegitimation (nya upplagan) 900 Kr
Digitala taxifrågor och tester (fri tillgång) 500 Kr
Vägatlas Sverige 250 Kr
Komplett teorimaterial för taxiförarlegitimation (lärobok, tester och vägatlas)  1450Kr
Individuell Teorilektion 40 min 450 Kr
Individuell Teorilektion 80 min 850 Kr
Körlektion 80 min 1040 Kr
Paket 1

Komplett teorimaterial för taxiförarlegitimation (lärobok, frågor och vägatlas)

1 Körlektion 80 min

 

2450 Kr

Paket 2

Komplett teorimaterial för taxiförarlegitimation (lärobok, frågor och vägatlas)

3 Körlektioner 80 min

 

 

4450 Kr

Paket 3

Komplett teorimaterial för taxiförarlegitimation  (lärobok, frågor och vägatlas)

1 Körlektion 80 min

1 Individuell teorilektion 80 min

 

3200Kr

Paket 4

Komplett teorimaterial för taxiförarlegitimation (lärobok, frågor och vägatlas)

3 Körlektioner 80 min

3 Individuella teorilektioner 80 min

 

6100 Kr

Vill du ha mer information eller vill boka kan du ringa oss på 08-530 313 13

eller fylla i formuläret nedan så kontaktar vi dig.

Mer information kan du ta del av nedan:

 

Medicinska krav för taxiförarlegitimation

Innan du ansöker om taxiförarlegitimation så ska du genomgå en läkarundersökning. Läkaren utfärdar ett läkarintyg som du ska lämna in i samband med ansökan. Läkaren kan ofta fylla i läkarintyget digitalt och sända det direkt till Transportstyrelsen.

 

Vad gäller om jag har ett utländskt körkort?

Om du har utländskt körkort ska du bifoga ett intyg från körkortsmyndigheten i det land som utfärdat ditt körkort. Intyget ska visa om körkortet är gällande och om det har varit indraget eller återkallat under de senaste två åren (oavsett anledning). Om du under de senaste två åren har bytt ett utländskt körkort mot ett körkort i ett annat land (ej Sverige) så måste du bifoga intyg från båda länderna i din ansökan.

Om du har ett utländskt körkort måste du vara medborgare i ett EES-land för att köra ett svenskt fordon i taxitrafik. Är du inte medborgare i ett EES-land behöver du skaffa ett svenskt körkort för att få köra taxi.

 

Körprovet ca 1 timme

 • Fordonskontroll: Provet inleds med att du utför kontroll av bilen. Du ska kunna kontrollera funktioner och upptäcka fel och brister.
 • Passagerares säkerhet: Du ska kunna visa vad du gör för att passagerarna ska färdas så säkert som möjligt i bilen.
 • Körning i landsvägs- och gatutrafik: Körningen ska vara minst 35 minuter och bland annat omfatta körning till minst två resmål. Du ska få en muntlig vägbeskrivning till ett av resmålen och med hjälp av karta eller teknisk utrustning, till exempel GPS, ta fram och köra den lämpligaste vägen till resmålen. Du ska hantera den tekniska utrustningen på ett trafiksäkert sätt.Du ska visa att du kan köra fordonet på ett trafiksäkert sätt och att du kan köra ekonomiskt och miljövänligt. Du ska tillämpa trafikreglerna med god uppmärksamhet, anpassa hastigheten och placera bilen rätt på vägen.
 • Sinnesnärvaro och omdömesförmåga: Du ska ha god sinnesnärvaro och omdömesförmåga, särskilt i komplicerade trafiksituationer, vid vändning på väg och i risksituationer.

 

Teoriprovet på Trafikverket gör du på dator och består av två delprov

När du avlagt godkänt teori- samt körprov skickar du ansökan om taxiförarlegitimation tillsammans med läkarintyg (max 2 månader gammalt) till Transportstyrelsen. De gör då vandelsprövningen samt utfärdar legitimationen.

Ändringar för Taxiförarlegitimation

 • Provet för taxiförarlegitimation har nyligen genomgått förändring och består numera av 2 delprov istället för tre. Förändringarna trädde i kraft den 1:a november 2022.
 • Du kan dessutom nu även boka körprovet med en automatväxlad bil även om du har B kökort för manuell bil.
 • Det har även tillkommit ett moment på körprovet som innebär att du ska hitta ett resmål utifrån förarprövarens muntliga beskrivning.